NVIO 60 års markering 2016-06-10

veteraner 10 veteraner 11 veteraner 12 veteraner 13
veteraner 14 veteraner 15 veteraner 16 veteraner 17
veteraner 18 veteraner 19 veteraner 20 veteraner 21
veteraner 22